home e-mail

KEREKA.cz - Časopis nejen pro romské děti

O nás

ČASOPIS KEREKA - KRUH

Časopis KEREKA - KRUH vydává Demokratická aliance Romů ČR od roku 1996 za podpory Ministerstva kultury.
Časopis pro děti a mládež oslovuje věkovou skupinu od pěti do dvaceti šesti let.
Je vydáván se záměrem integračních a resocializačních snah sdružení ve vztahu k dětem a mládeži, jako prevence při řešení negativních jevů romské populace a jako zdroj vzdělávání a poučení, kulturního, všeobecného rozhledu a informovanosti v jazyku českém a romském.

Časopis KEREKA se neomezuje jen na romské etnikum, ale i ostatním dětem a mládeži je přínosem v pochopení mentality a způsobu života romské menšiny, a seznámení se s historií a tradičními hodnotami Romů.

Časopis plní funkci zábavnou, vzdělávací, poučnou a motivační.
Může být také pomůckou pro učitele základních, speciálních i středních škol při výuce romských dětí a mládeže.

Prezentuje romskou kulturu, tradice, způsob života a zvyky Romů. Představuje čtenářům mladé úspěšné Romy, kteří mohou být vzorem a motivací romským dětem a mládeži.
Nastiňuje jim možnosti jejich osobního rozvoje v oblasti vzdělávací, sportovní, kulturní a dalších aktivit.
Seznamuje s různými akcemi podporujícími integraci Romů, které probíhají v celé České republice.

Napomáhá integraci romských dětí a mládeže do společnosti a dodává jim víru ve vlastní schopnosti a možnosti změnit svůj životní styl a hodnoty.

Časopis Kereka obsahuje volně vloženou přílohou – KEREČKA /8 barevných stran/, která je určena dětem od 4let do 8let/. Děti ji mohou vyjmout a pracovat s ní odděleně od samotného časopisu.
Je také dobrou pomůckou pro pedagogické pracovníky v mateřských školách, ale i v nižších ročnících základních škol.

Samotný časopis obsahuje /36 stran, z toho 16 barevných a 20 černobílých/.

Časopis je obsahově konkrétně koncipován takto:

 • přibližuje život romských dětí a mládeže /z běžného života, ze státních zařízení – jako např. kojenecký ústav, dětský domov, speciální školy a jiná školská zařízení, výchovné ústavy, krizová centra, diagnostické ústavy a to formou reportáží a rozhovorů/
 • představuje formou rozhovorů mladé úspěšné Romy /motivační cíle/
 • vyzdvihuje romské jedince, kteří něco v životě dokázali - autority v regionech a to jak v kulturním, sportovním a společenském životě, tak i v politice /cíl-budovat společenské sebevědomí romské menšiny/
 • romská historie a současnost, zvyky, tradice
 • zpravodajství z domova i ze světa, z činnosti romských souborů, sdružení a škol
 • překlady romských povídek, básní, říkanek, citátů, pohádek a pověstí
 • autorskou povídkovou tvorbu romských dětí a mládeže
 • sport, dospívání
 • tradiční součástí časopisu je romsko-český slovník k vybranému článku z časopisu
 • informace kolem dospívání, sexuální výchovy, hygieny, těhotenství, porod, péče o dítě, výchova dětí, péče o domácnost, ekonomika domácnosti, manželství, partnerství, sociálně právní pomoc
 • naučně vzdělávací články
 • info mix z domova i ze světa
 • poradna nejen pro maninky – odpovědi na dotazy čtenářů
 • okénko pro nejmenší – ukázky dětské tvořivosti
 • vložená příloha Kerečka – rozvíjení schopností menších dětí hravou formou

Prodejní cenu výtisku je 12,- Kč. Volíme záměrně nízkou cenu, neboť naším cílem je, aby se časopis dostal k co největšímu počtu dětí, mládeži a ostatní veřejnosti.
Je distribuován formou předplatného a osobním prodejem po celé ČR.

Časopis lze objenat na tel.č. 541 233 232.
Během roku se čtenáři dostane do rukou celkově jedenáct výtisků. V prázdninových měsících obdrží dvojčíslo.

Redakce

Šéfredaktor:PhDr. Petr Tulia
Zástupkyně šéfredaktora:Marcela Tuliová
Redaktoři: Laila Žigová
Andrea Kačová
Tomáš Drkula
Irena Eliášová
Weronika Bertz
Překladatel:Laila Žigová

Spolupracovníci

Grafická úprava:Ing. Denisa Šindlerova
Ilustrace:Lukáš ManKEREKA.cz - Časopis nejen pro romské děti           web-klanica